Aansluiten bij het Nieuwe Netwerk

Nieuwe Netwerk Voedsel en Omgeving

Het Nieuwe Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en omgeving streeft naar een snelle transitie richting duurzaamheid.

Waarvoor zetten we ons in

We verbinden professionals op een eigentijdse manier, dwars door organisaties, professies en leeftijden heen.
Centraal staan:

  • De thema’s zijn voeding, landbouw, natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat, water inclusief en circulair.
  • Moderne vormen van verbinden en ontmoeten, vooral energie gevend, inspirerend en handelingsperspectief biedend.
  • Zichtbaar maken welke deskundigheid, ervaring en oplossingen er al zijn en actief nieuwe verbanden leggen.

Activiteiten van Nieuwe Netwerk

Onze maandelijkse bijeenkomsten:


Andere initiatieven:

Doe mee!

  • Als Individu: Voor deelname aan het netwerk vragen we een bijdrage van €50 per jaar. Van studenten vragen we €20.
  • Steun de opbouw van het Nieuwe Netwerk en doneer:
    Bank: NL57RABO0356590720, t.n.v. Stichting Het Nieuwe Netwerk, Wageningen
  • Als groep, vereniging of (deel)netwerk is de bijdrage afhankelijk van de omvang van jouw netwerk. Graag gaan we hierover in gesprek.

What's in it for you? 


Het Nieuwe Netwerk biedt de je mogelijkheid om met elkaar meer te bereiken dan ieder voor zich. Een plek waar we onze kennis, talenten en netwerk delen.
Het biedt de mogelijkheid om in contact te komen met: 
mensen buiten je eigen netwerk
andere leeftijdsgroepen, we verbinden jong met oud en met mediors
mensen uit andere expertise-disciplines
Als deelnemer krijg je korting op betaalde bijeenkomsten van het netwerk!

Ik neem deel aan het Nieuwe Netwerk!

Voor deelname aan het Nieuwe Netwerk betaal je €50 per jaar. Studenten vragen we € 20 per jaar.
Ons steunen met een vrijwillige donatie van een hoger bedrag mag ook!

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving