Conferentie "De Nieuwe Boer is ..."

6 september 2024

Thema: Relatie Burger en Boer

Op 6 september 2024 strijkt het Nieuwe netwerk neer in Flevoland. Samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers, studenten, ketenpartners en jou, willen we kennis uit het netwerk benutten en elkaar inspireren.
We voeren het gesprek over de toekomst van ons voedsel. De verankering van de landbouwsector in de maatschappij en de meerwaarde van het boerenbedrijf in de omgeving. De verbondenheid tussen boer, burger en voedsel.
Na een conferentie in Brabant (2022) en Gelderland (2023) landt “De Nieuwe Boer is….” in 2024 in Flevoland.
Voor de inhoudelijke gesprekken benutten we de context van Flevoland en de visie op landbouw in de provincie Flevoland en deze is vertaalbaar naar heel Nederland.  
Meer details volgen spoedig. Kijk voor informatie over voorgaande jaren op: www.boereninnederland.nu.


1 september 2023

Geslaagde conferentie "De Nieuwe Boer is ..."

Op 1 september 2023 organiseerde het Nieuwe Netwerk de conferentie “De Nieuwe Boer is …” in Ede (Gld.). Met interessante plenaire inleiders en negen inspirerende workshops is de menselijke maat en het ondernemerschap voor de landbouw van de toekomst onderzocht. Dit was de tweede conferentie die het Nieuwe Netwerk heeft georganiseerd.

Alex Datema

Alex Datema (Rabobank Nl)

My Image

Workshop

Het verslag en de presentaties van de keynotes en workshops staan inmiddels op de website: www.boereninnederland.nu.


Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Sinds september 2023 heeft het bestuur van het Nieuwe Netwerk twee nieuwe bestuursleden. Hieronder stellen ze zich aan je voor.
Ook belangstelling om in het bestuur te komen? Mail: info@nieuwenetwerk.nl.

Meri Loeffen

Graag stel ik me voor aan het Nieuwe Netwerk. Ik ben Meri Loeffen, 51 jaar, geboren en getogen Brabantse en nu al bijna 25 jaar woonachtig in Oosterbeek. Daar woon ik samen met Dick en onze twee zonen; Mas en Loek. Na mijn opleiding Ruimtelijke Planvorming aan van Hall Larenstein in Velp ben ik gaan werken bij Dienst Landelijk Gebied (DLG), de toenmalige uitvoeringsdienst van het Ministerie van LNV. Heel bewust heb ik gekozen voor uitvoering van beleid in het landelijk gebied, om de verbinding heen en weer te kunnen maken tussen theoretische plannen en de dynamiek van de praktijk. Na 14 jaar DLG, ben ik in het groene onderwijs gaan werken als teamleider van een MBO school. Inspirerend om de vakmensen van de toekomst te mogen zien groeien en ze daarbij te ondersteunen. Omdat ik de gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied miste, ben ik na 5 jaar teruggegaan naar mijn oude werkveld via het Kadaster en de afdeling Landinrichting. Vandaaruit werk ik nu met heel veel plezier als landelijk programmamanager van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Een programma wat agrariërs en waterbeheerders verbindt, om de kennis te ontsluiten en de passende maatregelen te nemen die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en zo bij te dragen aan ene duurzamere inrichting en beheer van het landelijk gebied.
Omdat ik er echt in geloof dat mensen het verschil maken, we elkaar nodig hebben om verder te komen en de thema’s voedsel, landbouw en leefomgeving, nu en in de toekomst echt belangrijk zijn, wil ik me graag verbinden aan het Nieuwe Netwerk.

www.linkedin.com/in/meri-loeffen-a8435839

Meri Loefen Nieuwe Netwerk
Pim van der Horst NN

Pim van der Horst

Mijn naam is Pim van der Horst, ben 35 jaar en woon met mijn vrouw en zoontje in het mooie Amersfoort. Vanuit Amersfoort reis ik regelmatig naar Den Haag waar ik mij bij het Ministerie van LNV bezighoud met digitalisering in de landbouw. Daarin komt een hoop uit mijn studie en eerdere werk samen. Na mijn BSc Bos- en natuurbeheer en MSc Biologische Landbouw aan de WUR heb ik een aantal jaren bij Fruitconsult gewerkt, een adviesbureau in de fruitteelt. Hier hield ik me bezig met praktijkonderzoek gewasbescherming en na-oogstbehandelingen. Daarna implementeerde ik bij Mprise Agriware bedrijfsmanagementsoftware in de (glas)tuinbouw in Nederland en Duitsland. En nu, naast mijn beleidswerk, start ik in het bestuur van het Nieuwe Netwerk! Ik vind het heel waardevol dat er een platform is voor professionals in natuur, agrofood en landelijk gebied, waar de nadruk ligt op belangeloos brainstormen, creatief sparren, en met een positieve blik discussiëren. Ik denk ook dat de verbinding tussen studenten (wo, hbo, mbo) en het professionele netwerk beter kan; in de grote transities (digitalisering én verduurzaming) zijn frisse blikken op langlopende discussies cruciaal! En aan die verbinding draag ik heel graag bij!

www.linkedin.com/in/pimvdhorst

Alle bestuursleden vind je op de pagina Over ons.

Duurzame meetings

Diverse bijeenkomsten komende maanden!

27 juni: SKOV & IPSO-Facto: Seminar International Climate Financing

27 juni: VWI-netwerkcafé

NN - DDD: Agroforestry: verplaatst naar workshop tijdens conferentie.

19 sept.: NN - DDD: Autonomie versus Boerenverstand

Voor alle bijeenkomsten geldt: graag vooraf aanmelden.

Uitgelicht

Excursie naar stadsboerderij Genneper Hoeve

Het VWI Heeft een excursie georganiseerd naad stadsboerderij Genneper Hoeve te Eindhoven, een prachtig voorbeeld van een nieuw business model. Het veelzijdige gemengde, biologische landbouwbedrijf omvat o.a. een kaasmakerij, boerderijwinkel, zorgtak en beheert diverse en natuurgebieden.

Lees het verslag op www.vwi-netwerk.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst

26 januari 2024

De oogst van de bijeenkomst

Op vrijdag 26 januari hebben we een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Na een enthousiast verhaal van Peter van der Voort (boerderij Remeker) is volop gediscussieerd over de boer van de toekomst. 
Veel input is genoteerd over het thema “De Nieuwe Boer is ...”. Dit is op weg naar onze derde conferentie met dit thema, 6 sept. 2024.  
Het verslag vind je elders op de website.

presentatie Remeker
netwerkborrel

Op de 3e donderdag van de maand houden we een inhoudelijke meeting, DDD. Af en toe is de bijeenkomst op een andere dag vanwege praktische redenen.
In de vakantieperiodes zijn er geen DDD.

Organisatie SKOV i.s.m. Nji Sri, Ipso Facto, Nitroca en NN.


Eerdere Duurzame Donderdag Meetings

Bijeenkomst gemist?

Lees de verslagen of bekijk de presentaties van enkele eerdere Duurzame Derde Donderdag Meetings:

 • 16 nov. '23: Data-ethiek in Agrofood
 • 31 mei '23: African Day “Euro-African & inter African trade - Unlocking potential of African agriculture”
 • 30 mrt.. '23: Hoe maak je je huis energiezuinig?
 • 23 mrt. '23: Gevolgen verkiezingsuitslag voor landbouw, voedsel en groen
 • 27 okt. ’22: Vervolgstappen conferentie “De Nieuwe Boer is...”
 • 31 mei ’22: Thema “Afrikadag”
 • 13 april ’22: How will agricultural sustainability policies in the West impact the rural poor in Africa?
 • 20 jan. ’22: Een nieuw kabinet en nu? Wat gaat er gebeuren op het gebied van duurzaamheid, voedsel en groen?
 • 17 juni.’21: Belang van vruchtbaar maken van de bodem voor ontwikkeling van landbouw in sub-Sahara Afrika
 • 20 mei ’21: Wat je (n)iet ziet met de satelliet
 • 15 april ’21: From Farm to Fork / nieuw GLB
 • 18 maart ’21: Wegwijs met de Duurzame Doelen
 • 18 feb. ’21: De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?
 • 10 feb. ’21: Seminar over het belang van goed zaad voor een versnelde ontwikkeling van de landbouw


Impressies van enkele duurzame Maandag Meetings (MM)

Lees de verslagen / impressies van enkele Maandag Meetings (MM) van Nieuwe Netwerk:

 • 6 dec. ’21: Natuurlijke Veehouderij
 • 1 nov. ’21: Financiering van ‘innovatie binnen food & agri’
 • 3 mei ’21: 5 Scenario's voor toekomstige landbouw in NL
 • 1 mrt. ’21: N.a.v. de Lancering eerste SDG Spotlight rapportage

Wat vind je bij ons?

 • Overzicht van wie wat doet m.b.t. voedsel, landbouw en omgeving
 • Kalender
 • Gespreksmogelijkheden
 • Ruimte om samen handelingsperspectief te vergroten
 • Faciliteiten voor ‘ontzorgen’ van organisaties en netwerken
 • Nieuwsbrief
 • Artikelen over actuele thema’s
 • Podcasts
 • Voorloper professionals in praktijk, beleid en wetenschap

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving