Over ons

Wat we doen

De stichting NN biedt een platform, aan netwerken en organisaties van professionals in voedsel, landbouw en omgeving. We willen zo op dwarsdoorsnijdende thema’ s, door de silo’s heen, gezamenlijk handelingsperspectief creëren. We delen met elkaar kennis en inzichten. Zo ontstaan er breder gedeelde perspectieven voor duurzame landbouw en voedselproductie in samenhang met de omgeving (bodem, water, klimaat, natuur). We weten zo van elkaar wie wat doet en kunnen zo complementair effectief aan de transitie werken.

Organisatie

Het bestuur regisseert de ontmoeting en uitwisseling op dwarsdoorsnijdende thema’s.
Het bestuur wordt daarin ondersteund door een ad hoc Adviesraad.
Daarbij maakt het bestuur dankbaar gebruik van de communicatiediensten van Marjan Vrins (bureau Vavendel).
In de Programmaraad zitten vertegenwoordigers van verschillende op landbouw en omgeving betrokken netwerken. Zij geven sturing aan het programma van gezamenlijke activiteiten.

Organisaties die meedoen

groepen zwermen

Missie & Visie

Visie

Professionals in voedsel en omgeving staan voor grote opgaven in de duurzaamheidstransitie, die alleen interdisciplinair en silo-overstijgend kunnen worden aangepakt en opgelost. De stichting NN biedt hiertoe het platform

Missie

Het unique selling point van Het Nieuwe Netwerk is dat we verschillende disciplines en gremia (landbouw, klimaat, water, bodem, natuur, eigendom, sociale en economische aspecten) bij elkaar brengen rondom actuele thema’s, om daarvoor samen handelingsperspectief te ontwikkelen. Zo weten we van elkaar wat we doen, om aanvullend op elkaar de transitie te bewerkstelligen.
Onze rol is bruggenbouwer, verbinder, connector, perspectiefbieder. De verbinding tussen student en alumni, tussen jong en oud is hierin richtinggevend.

Bestuur

De bestuursleden van de Stichting Nieuwe Netwerk zijn:

Tamme van der Wal is ondernemer in digitale diensten. Zijn startup BioScope levert satellietdata aan akkerbouwers en veetelers, en drone data aan groentetelers. Daarnaast werkt hij als innovatiestrateeg aan de transitie naar digitaal en data-gedreven werken, voor overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zo werkt hij o.a. ook aan de business development van het WUR data-platform Farmmaps.
Tamme is bij het Nieuwe Netwerk betrokken vanuit de VIAS, de Vereniging van Informatici werkzaam in Landbouw, Voedsel en Groen en promoot daarin de rol die techniek, ICT en data speelt in de landbouwtransitie. Hij is midden 50, getrouwd, heeft twee kinderen en spendeert zijn vrije tijd het liefst op zijn zeilboot.

Tamme

Tamme van der Wal


Meri en Pim stellen zich voor op onze homepagina.

Communicatie: Marjan Vrins, LinkedIn, mail: mail Marjan

Meri Loefen - Nieuwe Netwerk

Meri Loeffen

Pim van der Horst - NN

Pim van der Horst

team nieuwe netwerk

V.l.n.r. 1e rij: Tamme van der Wal, Pim van der Horst;
2e rij: Noud Janssen, Pam Minnigh, Catharien Terwisscha van Scheltinga;
3e rij: Marjan Vrins en Mei Loeffen.
Cor de Jong mist op de foto.

Bestuur bureau

V.l.n.r.: Marjan Vrins (communicatie), Tamme van der Wal (interim vz.), Catharien Terwisscha van Scheltinga en Cor de Jong

bestuur NN

V.l.n.r.: Cor de Jong, Kees Kaffka (ex-med.), Jelleke de Nooy van Tol (ex-vz), Tamme van der Wal en Noud Janssen.

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving